Oferta Educativa / Hezkuntza eskaintza

El CP San Miguel – IESO Aoiz ofrece una educación continua desde los 3 hasta los 16 años. El alumnado puede realizar todos sus estudios obligatorios en nuestro centro en 3 etapas diferentes:

 • 2º ciclo de Educación Infantil (no obligatoria) –  Alumnado entre 3 y 6 años.

 • Educación Primaria (obligatoria) – Alumnado entre 6 y 12 años.

 • Educación Secundaria Obligatoria (ESO) – Alumnado entre 12 y 16 años

El alumnado de nuestro centro tiene la posibilidad de estudiar 3 lenguas diferentes: Euskera, Español e Inglés. Ofrecemos 3 modelos lingüísticos diferentes:

 • Modelo D: inmersión lingüística en Euskera. En este caso la lengua vehicular es el Euskera, estudiando Español e Inglés como asignatura. El alumnado de modelo D termina sus estudios con niveles B2 de Euskera y B1 de Inglés, hablando el Español.

 • Modelo A: En este caso, la lengua vehicular es la lengua Castellana, estudiando Euskera e Inglés como asignatura. El nivel de Inglés adquirido es el mismo que el modelo D, pero en el caso del Euskera, el nivel correspondería a un A2.

 • Modelo G: estudios en lengua Castellana, con Inglés como asignatura. El alumnado adquiere el mismo resultado en Inglés que en el resto de los modelos. Euskera no se imparte como asignatura.

Agoizko San Migel IPk – Agoitz DBHIk, hezkuntza jarraia eskaintzen du, 3 eta 16 urte bitartean. Ikasleriak derrigorrezko ikasketak gure zentroan burutu ditzazke 3 etapa ezberdinetan:

 • Haur Hezkuntzako 2. zikloa (hautazkoa) –  3-6 urte bitarteko ikasleak.

 • Lehen Hezkuntza (derrigorrezkoa) – 6-12 urte bitarteko ikasleak.

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza  (DBH) – 12-16 urte bitarteko ikasleak.

Gure ikastetxeko ikasleek 3 hizkuntza ezberdin ikasteko aukera dute: Euskara, Erdara eta Ingelesa. 3 hizkuntza eredu ezberdin eskaintzen ditugu:

 • D eredua: euskaran hizkuntza inmersioa. Kasu honetan, Euskarak dauka gararntzia, Erdara eta Ingelsa ikasgai bezala izanik. D ereduko ikasleriak bere ikasketak Euskarazko B2 eta Ingelerako B1 mailarekin bukatzen dituzte.

 • A eredua: kasu honetan ikasketak erderza dira, Euskara eta Ingelera ikasgai bezala izanik. Ingeleran lortzen den maila, D eredukoari dagokio, euskara maila berriz, A2 bati dagokio.

 • G eredua: erederaz ikasketak, Inglesa ikasgai bezala izanik. Ikasleriak beste ereduetan lortzen duen ingelera maila berdina lortzen du. Euskara ez da ikasgai bezala lantzen.

Web C.P. de Aoiz – Agoizko IPko web orria