ihauteria / Carnaval

30 urte baino gehiagoko tradizioarekin ospatzen dugun jaia da inauteria.                                                                     El carnaval es una tradición que venimos celebrando más de 30 años.

Inauteria herriko jaiarekin kointziditzen duenean ospatzen dugu, eta astearte eta ostiralarekin tartekatzen dugu. Urte batez astartean ospatzen dugu, hurrengoan, ostiralean.                                                     Hacemos coincidir la festividad con la celebración del carnaval local y alternamos el día de celebración entre viernes y martes. Un año celebramos en martes y al siguiente en viernes.

Asteartean ospatzen dugun horretan, Nafarroako inauteria hartzen dugu gai zentral bezala, eta maila bakoitzak Nafarroako herri bat ordezkatzen du. Herrian zehar kalejira bat egiten dugu eta ondoren dantza jaialdi bat ospatzen dugu. Dantzak, mozorroekin ordezkatzen dugun herri bakoitzekoak izaten dira.                                                                                               El año que se celebra en martes, escogemos el carnaval de Navarra como tema principal, y cada curso representa a un pueblo de navarra. Realizamos una kalejira por el pueblo y a continuación realizamos un festival de danzas. Las danzas son las típicas de cada pueblo que representan los disfraces.

Ostiralean ospatzen den urtean, aurten kasu, zentroak gai orokor bat aukeratzen du eta maila bakoitza gai horren inguruko pertsonairen bat aukeratzen du mozorrorako. Aurtengo gaia Zirkoa izango da.                                                                                                  El año que se celebra en viernes,  el centro elige un tema y cada aula se disfraza representando algún personaje o elemento relacionado con el tema escogido. Este año el tema elegido será El Circo.

Aurten inauteria otsailaren 21ean ospatuko dugu, 9:00- 14:00 odutegiarekin. Egun horretan ikasleri osoak zentroan bazkaltzen du eta 14:00tan etxera doa.                                                                                                         Este año el carnaval lo celebramos el 21 de febrero, viernes, en horario de 9:00 a 14:00. Este día todo el alumnado come en el centro, y al ser viernes no hay extra-escolar.

Goizean kalejira bat ospatuko dugu (eguraldiak uztekotan), ondoren dantza eta musika  jaialdia ospatuko dugu kiroldegian eta guztiok ohikoa den txistorra – tortila bokata bazkalduko dugu. Programa hortxe duzue.                                                   Por la mañana realizaremos una kalejira por el pueblo (si las condiciones meteorológicas lo permiten), después realizaremos el festival y todos comeremos el típico bocadillo de tortilla de chistorra que es tradicional en nuestro pueblo. Conforme llegue el día colgaremos el programa.

El programa de carnaval estará disponible dos semanas antes.

GALERÍA 2017

GALERÍA 2016

Web C.P. de Aoiz – Agoizko IPko web orria