Equipo Directivo / Zuzendaritza Taldea

El Equipo Directivo está formado por:                                                                                                         Zuzendaritza Taldea hurrengoek osatzen dute:

Director / Zuzendaria: Lorea Azpiliceta Aristorena

Directora adjunta ESO / DBHko zuzendaria: Maialen Echarte Osinaga

Secretaria / Idazkaria: María Sánchez Elizondo

Jefa Estudios Educación Secundaria / DBHko Ikasketa Burua: Patricia Armendariz 

Jefa Estudios Infantil y Primaria / LHko Ikasketa Burua: Izaskun Salicio Castillo

Siempre acompañado por el Servicio de Orientación                                                                                                                              Orientazio zerbitzuak lagunduta beti

CITAS CON DIRECCIÓN / ZUZENDARTZIAREKIN HITZORDUA

Web C.P. de Aoiz – Agoizko IPko web orria