eskola kontseilua / consejo escolar

Eskola Kontseilua, Hezkuntza Komunitate osoa ordezkatzen duen organoa da.                                                 El Consejo Escolar es un órgano de participación de la comunidad educativa en el funcionamiento del centro.

Esko la Kontseilua ondorengoek osatzen dute:               El Consejo Escolar está formado por:

  • Zuzendaria  / Director

  • DBHko zuzendari adjuntoa / Directora adjunta Secundaria

  • Idazkaria / Secretaria

  • Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikasketa Burua / Jefa Estudios Primara

  • Bigarren Hezkuntzako Ikasketa Burua /Jefa Estudios Secundaria

  • Bost irakasle / Cinco docentes

  • Familien lau ordezkari (horietako bat Guraso Elkarteak izandatua) / Cuatro representantes de las familias (una de ellas nombrada por la APYMA)

  • Ikasle bat (ikasturte honetan ez dugu ordezkaririk lortu) / Un alumno/a (en este curso escolar no contamos con representación)

  • Udaleko ordezkari bat / Una representante municipal

  • Dozentziarik gabeko langile bat / Un trabajador no docente

Web C.P. de Aoiz – Agoizko IPko web orria