ordenagailuetara!! / a los ordenadores!!

El alumnado de segundo de primaria de modelo A/G, vamos todos los miércoles a la sala de ordenadores para practicar su uso, hacemos ejercicios de lengua, matemáticas, ciencias….y aprendemos también como acceder a nuestro correo…Nos encanta ir a ordenadores.

Lehen hezkuntzako bigarren mailako a/g ereduko ikasleak asteazkenero ordenagailu-aretora joaten gara erabilera praktikatzeko. Hizkuntza, matematika, zientziak… ariketak egiten ditugu eta gure postara nola sartu ere ikasten dugu… asko gustatzen zaigu ordenagailuetara joatea.