etwinning project: «travelling around the world»

This year we are taking part in an Etwinning project.

Etwinning proiektu batean parte hartzen ari gara /Estamos participando en un proyecto Etwinning.

We are knowing some new friends. They are from Poland (Nadnia and Varsovia) , Italy (Taranto) and Bartzelona (Sant Boi de LLobregat). The idea is to share information about themselves, their schools and villages. What’s more, we are going to send them a box with our friend Kixmi and more things we will prepare.

___________________________________________________________________________

Lagun berriak ezagutzen ari gara: Poloniakoak (Nadnia eta Varsovia), Italiakoak (Taranto) eta Bartzelonakoak (Sant Boi de LLobregat). / Son de Polonia (Varsovia y Nadnia), Italia (Taranto) y Barcelona (Sant Boi de LLobregat).

Ideia informazioa elkarbanatzea da eta horretarako gure aurkezpenak egin ditugu, eskolarenak eta gure herrikoak ere egingo ditugu. Gainera, gure Kixmi laguna kutxa batean bidaliko diegu, guk prestatzen ditugun beste gauza batzuekin ere. / La idea es compartir información sobre nosotros/as, sobre nuestra escuela y nuestro pueblo. Además, enviaremos a nuestro amigo Kixmi en una caja, junto con otros materiales que preparemos.

OUR INTRODUCTIONS/ gure aurkezpenak: